Jak uzyskać wysokie zadośćuczynienie i odszkodowanie za śmierć męża? Oto krótki poradnik odszkodowawczy

polczynzdroj.info, 24.08.2017, godz. 16:04

Śmierci męża w tragicznym wypadku nie są w stanie zrekompensować żadne środki pieniężne. Poszkodowana małżonka nie powinna, jednak odbierać sobie szansy na należną rekompensatę. Uzyskanie wysokich świadczeń odszkodowawczych może umożliwić pewniejsze spoglądanie w przyszłość bez strachu o kwestie finansowe. O jakie świadczenia ma prawo zawalczyć małżonka po stracie męża? Czy skorzystać z pomocy doświadczonej kancelarii odszkodowawczej? Na te wszystkie pytania odpowiemy w dalszej części artykułu.

Szeroki katalog roszczeń odszkodowawczych

Dochodzenie roszczeń odszkodowawczych po śmierci bliskiej osoby jest niezwykle skomplikowane ze względu na mnogość możliwości. Podmiotem zobowiązanym do wypłaty świadczeń jest ubezpieczyciel u którego sprawca wypadku wykupił polisę OC. Katalog roszczeń odszkodowawczych należnych wdowie jest niezwykle szeroki, a wśród najważniejszych świadczeń warto wymienić:
  • zadośćuczynienie za krzywdę – to jednorazowe świadczenie pieniężne w ramach, którego poszkodowana może uzyskać znaczne środki pieniężne. Zadośćuczynienie to próba zrekompensowania doznanych cierpień psychicznych i fizycznych po stracie męża. Świadczenie to daje znaczne możliwości odszkodowawcze, jednak uzyskanie wysokich stawek wymaga dużej wiedzy i doświadczenia. Nie znajdziemy żadnych wytycznych w przepisach prawa, które wskazywałyby, jakie środki pieniężne rekompensują powstałą szkodę. Wysokość świadczenia jest zawsze uznaniowa, dlatego od właściwej reprezentacji i umiejętności negocjacyjnych w dużej mierze zależy, jakie środki pieniężne otrzyma poszkodowana.
  • odszkodowanie za śmierć – to rekompensata przyznawana z tytułu pogorszenia sytuacji życiowej w wymiarze ekonomicznym. Wysokość świadczeń uzależniona jest od oceny sytuacji poszkodowanej, gdyby do śmierci małżonka nie doszło. Należy określić rozmiar pogorszenia i wyrazić je w dochodzonej kwocie pieniężnej.
  • zwrot kosztów pochówku – poszkodowana ma prawo do otrzymania zwrotu kosztów związanych z pogrzebem małżonka. Rekompensata ta przyznawana jest na podstawie przedstawionych rachunków i faktur za dokonane zakupu.
  • renta – to świadczenie mające na celu uzupełnienie dochodów osoby uprawnionej po śmierci małżonka. Wysokość renty uzależniona jest od potrzeb uprawnionego i jest dostosowana do możliwości zarobkowych i majątkowych zmarłego małżonka. Do ustalenia wysokości renty bierze się pod uwagę dochody, które zmarły mógłby uzyskiwać.
Samodzielne dochodzenie roszczeń czy powierzenie sprawy kancelarii?
Rzetelna i przemyślana likwidacja szkody jest gwarancją na uzyskanie świadczeń w odpowiedniej wysokości. Decydując się na samodzielne prowadzenie sprawy musimy posiadać odpowiednią wiedzę prawną i rozbudowane umiejętności negocjacyjne. Podchodząc do tematu zbyt pobieżnie z dużym prawdopodobieństwem uzyskamy zbyt niskie świadczenia odszkodowawcze. Poszkodowana małżonka może też nawiązać współpracę z doświadczoną kancelarią odszkodowawczą np. Kompensja. Powierzając sprawę specjalistom mamy pewność, że będziemy reprezentowani w profesjonalny sposób. Jak pokazuje praktyka kancelarie odszkodowawcze uzyskują nawet kilkukrotnie wyższe rekompensaty. Nie warto skazywać się na niskie świadczenia odszkodowawcze, jeśli nie czujemy się na siłach, by samodzielnie prowadzić sprawę warto skorzystać z usług kancelarii.

Galeria zdjęć

następny » « poprzedni