Walne Zebranie Lokalnej Grupy Działania Powiatu Świdwińskiego

polczynzdroj.info, 06.01.2013, godz. 15:53

Zarząd Lokalnej Grupa Działania - „Powiatu Świdwińskiego" serdecznie zaprasza wszystkich członków na Walne Zebranie Członków, które odbędzie się w dniu 09.01.2013 (środa) godz. 10:00 w Urzędzie Gminy Świdwin przy ul. Plac Konstytucji 3 Maja 1, sala nr 56.

Projekty uchwał, które zostaną podjęte na zebraniu można przeczytać na stronie internetowej www.lgd-swidwin.org.pl oraz w biurze LDG.

Poniżej prezentujemy planowany porządek obrad.

1. Otwarcie obrad.
2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
3. Powołanie przewodniczącego i protokolanta zebrania.
4. Informacja z bieżącej działalności Stowarzyszenia.
5. Sprawozdanie kadencyjne Rady za okres 2008-2012.
6. Dyskusja.
7. Zapoznanie się ze zmianą statutu.
8. Dyskusja.
8. Odwołanie i powołanie członka Zarządu.
9. Wybór członków Rady na kadencję 2012-2016.
10. Ustalenie Składek członkowskich na 2013 rok.
11. Podjęcie uchwał:
a) w sprawie zmiany statutu
b) w sprawie odwołania członka Zarządu.
c) w sprawie wyboru nowego członka Zarządu.
d) w sprawie przyjęcia sprawozdania kadencyjnego Rady LGD za okres 2008-2012.
f) w sprawie wyboru członków Rady LGD na kadencję 2012-2016.
g) w sprawie ustalenia składek członkowskich na 2013r.
12. Dyskusja i wolne wnioski – Zakończenie obrad.

następny » « poprzedni